Αρχική

Έναρξη λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος για την ηλεκτρονική υποβολή γνωστοποίησης δραστηριοτήτων

έναρξη λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος για την ηλεκτρονική υποβολή γνωστοποίησης των δραστηριοτήτων που πρόκειται να αδειοδοτηθούν και διέπονται από το καθεστώς της γνωστοποίησης του Ν.4442/2016. Σας κοινοποιούμε επίσης τους σχετικούς οδηγούς για τις αρμόδιες υπηρεσίες και τις επιχειρήσεις.

Οι οικονομικές δραστηριότητες κατ’ εφαρμογή του Ν.4442/2016 (όπως αναφέρονται στους συνημμένους οδηγούς) είναι οι ακόλουθες:

  • επεξεργασία τροφίμων και ποτών,
  • καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος,
  • αυτόματοι πωλητές,
  • παρασκευή και πώληση καφέ,
  • πώληση τυποποιημένων τροφίμων,
  • καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν εντός τουριστικών καταλυμάτων,
  • τουριστικά καταλύματα και κολυμβητικές δεξαμενές,
  • κολυμβητικές δεξαμενές, εντός τουριστικών καταλυμάτων που λειτουργούν από διαφορετικό φορέα και
  • κέντρα αποθήκευσης και διανομής.

Σύμφωνα με τον οδηγό για τις επιχειρήσεις το πληροφοριακό σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής γνωστοποίησης δραστηριοτήτων αφορά σε επιχειρήσεις που είναι έτοιμες να ξεκινήσουν τη λειτουργία τους αλλά και σε υφιστάμενες οικονομικές δραστηριότητες που λειτουργούν έχοντας λάβει κατά το παρελθόν «άδεια λειτουργίας» και οι οποίες επιθυμούν να δηλώσουν μεταβολές των στοιχείων της δραστηριότητάς τους ή να διακόψουν τη λειτουργία τους.

Η γνωστοποίηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από 06/06/2017 και εφεξής στην ιστοσελίδα https://notifybusiness.gov.gr.

 

σύμφωνα με έγγραφο (10/2017,8-6-2017)του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος   

 

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ POS

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ POS

ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΤ’ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 65 Ν. 4446/2016

ΕΝΑΡΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Η 27η ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

Στο ΦΕΚ Β' 1445/Β/27-4-2017 δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ για την ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα μετ το άρθρο 65 του Ν.4446/2016.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.1 της παραπάνω ΚΥΑ "Οι δικαιούχοι πληρωμής της περ. γ' του άρθρου 62 του Ν.4446/2016 (Α'240), οι οποίοι διαθέτουν τους κύριους κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (εφεξής Υπόχρεοι), υποχρεούνται να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα κατά την ολοκλήρωση των πράξεων πληρωμής που πραγματοποιούν καταναλωτές ".

Οι υπόχρεοι οφείλουν να συμμορφωθούν έως την 27η Ιουλίου 2017.

Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.500 ευρώ.

 

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

μ.μ

ΚΥΡΙΑΚΗ

30.04.2017

ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ AEGEAN

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 103                     THΛ: 2552022202

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ SHELL

OINOH                                            TΗΛ: 2552029656

ΔΕΥΤΕΡΑ

01.05.2017

ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ AEGEAN

ΒΑΣ.ΚΩΝ/ΝΟΥ  97                       ΤΗΛ: 2552022325

ΧΡΥΣΑΝΙΔΟΥ   ΒΑΛΑΝΤΩ ELIN

ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 78 TΗΛ: 2552023698

ΤΡΙΤΗ

02.05.2017

ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ AEGEAN

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 103                      ΤΗΛ: 25520 22202

ΤΕΤΑΡΤΗ

03.05.2017

ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ AEGEAN

ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 340                       ΤΗΛ: 25520 29571

ΠΕΜΠΤΗ

04.05.2017

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Β. –Ε. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ BΡ

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 24                      ΤΗΛ: 25520 22430

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

05.05.2017

ΤΖΑΓΚΑΡΙΔΗΣ   Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε                          ΒΡ

ΑΡΧΗ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ THΛ: 25520 27669

ΣΑΒΒΑΤΟ

06.05.2017

ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ AEGEAN

ΒΑΣ.ΚΩΝ/ΝΟΥ  97                         ΤΗΛ: 2552022325

ΚΥΡΙΑΚΗ

07.05.2017

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Β –ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ BΡ

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 24 TΗΛ: 2552022430

ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΟΥΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ        ΕΚΟ

ΑΡΧΗ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ                    ΤΗΛ: 2552023342

-                       ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΣΑΒΒΑΤΟ : 6 π.μ έως  9.30 μ.μ

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝ:   9.30 μ.μ έως 12 μ.μ ΚΥΡΙΑΚΕΣ  ΚΑΙ ΑΡΓΙΕΣ  :  6 π.μ έως  12 μ.

ΔΕΥΤΕΡΑ

08.05.2017

ΑΦΟΙ ΓΑΒΡΑΝΙΔΗ Ο.Ε                                  ΕΚΟ

ΒΑΣ.ΚΩΝ/ΝΟΥ 188-190               ΤΗΛ: 2552021079

ΤΡΙΤΗ

09.05.2017

ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΟΥΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ        ΕΚΟ

ΑΡΧΗ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ                   ΤΗΛ: 25520 23342

ΤΕΤΑΡΤΗ

10.05.2017

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ  ΛΑΜΠΡΙΝΗ SHELL

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 48 TΗΛ: 25520 29656

ΠΕΜΠΤΗ

11.05.2017

ΧΡΥΣΑΝΙΔΟΥ  ΒΑΛΑΝΤΩ ELIN

ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 78 TΗΛ: 25520 23698

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

12.05.2017

ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ AEGEAN

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 103                      ΤΗΛ: 25520 22202

ΣΑΒΒΑΤΟ

13.05.2017

ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ AEGEAN

ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 340                       ΤΗΛ: 25520 29571

ΚΥΡΙΑΚΗ

14.05.2017

ΑΦΟΙ ΓΑΒΡΑΝΙΔΗ Ο.Ε                                 ΕΚΟ

ΒΑΣ.ΚΩΝ/ΝΟΥ 188-190              ΤΗΛ: 2552021079

ΤΖΑΓΚΑΡΙΔΗΣ  Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε                          ΒΡ

ΑΡΧΗ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ TΗΛ:2552027669

ΔΕΥΤΕΡΑ

15.05.2017

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Β. –Ε. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ BΡ

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 24                      ΤΗΛ: 25520 22430

ΤΡΙΤΗ

16.05.2017

ΤΖΑΓΚΑΡΙΔΗΣ   Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε                          ΒΡ

ΑΡΧΗ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ THΛ: 25520 27669

ΤΕΤΑΡΤΗ

17.05.2017

ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ AEGEAN

ΒΑΣ.ΚΩΝ/ΝΟΥ  97                         ΤΗΛ: 2552022325

ΠΕΜΠΤΗ

18.05.2017

ΑΦΟΙ ΓΑΒΡΑΝΙΔΗ Ο.Ε                                  ΕΚΟ

ΒΑΣ.ΚΩΝ/ΝΟΥ 188-190               ΤΗΛ: 2552021079

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

19.05.2017

ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΟΥΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ        ΕΚΟ

ΑΡΧΗ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ                   ΤΗΛ: 25520 23342

ΣΑΒΒΑΤΟ

20.05.2017

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ SHELL

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 48                             TΗΛ: 25520 29656

ΚΥΡΙΑΚΗ

21.05.2017

ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ AEGEAN

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 103                     THΛ: 2552022202

ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ AEGEAN

ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 340                        ΤΗΛ: 25520 29571

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΣΑΒΒΑΤΟ : 6 π.μ έως  9.30 μ.μ

 

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝ:   9.30 μ.μ έως 12 μ.μ

ΚΥΡΙΑΚΕΣ  ΚΑΙ ΑΡΓΙΕΣ  :  6 π.μ έως  12 μ.μ

ΔΕΥΤΕΡΑ

22.05.2017

ΧΡΥΣΑΝΙΔΟΥ  ΒΑΛΑΝΤΩ ELIN

ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 78 TΗΛ: 25520 23698

ΤΡΙΤΗ

23.05.2017

ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ AEGEAN

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 103                      ΤΗΛ: 25520 22202

ΤΕΤΑΡΤΗ

24.05.2017

ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ AEGEAN

ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 340                       ΤΗΛ: 25520 29571

ΠΕΜΠΤΗ

25.05.2017

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Β. –Ε. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ BΡ

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 24                      ΤΗΛ: 25520 22430

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

26.05.2017

ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ AEGEAN

ΒΑΣ.ΚΩΝ/ΝΟΥ  97                         ΤΗΛ: 2552022325

ΣΑΒΒΑΤΟ

27.05.2017

ΤΖΑΓΚΑΡΙΔΗΣ   Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε                          ΒΡ

ΑΡΧΗ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ THΛ: 25520 27669

ΚΥΡΙΑΚΗ

28.05.2017

ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ AEGEAN

ΒΑΣ.ΚΩΝ/ΝΟΥ  97                       ΤΗΛ: 2552022325

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ SHELL

OINOH TΗΛ: 2552029656

ΔΕΥΤΕΡΑ

29.05.2017

ΑΦΟΙ ΓΑΒΡΑΝΙΔΗ Ο.Ε                                  ΕΚΟ

ΒΑΣ.ΚΩΝ/ΝΟΥ 188-190               ΤΗΛ: 2552021079

ΤΡΙΤΗ

30.05.2017

ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΟΥΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ        ΕΚΟ

ΑΡΧΗ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ                   ΤΗΛ: 25520 23342

ΤΕΤΑΡΤΗ

31.05.2017

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ SHELL

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 48                             TΗΛ: 25520 29656

ΠΕΜΠΤΗ

01.06.2017

ΧΡΥΣΑΝΙΔΟΥ  ΒΑΛΑΝΤΩ ELIN

ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 78 TΗΛ: 25520 23698

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

02.06.2017

ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ AEGEAN

ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 340                       ΤΗΛ: 25520 29571

ΣΑΒΒΑΤΟ

03.06.2017

ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ AEGEAN

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 103                      ΤΗΛ: 25520 22202

ΚΥΡΙΑΚΗ

04.06.2017

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Β –ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ BΡ

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 24 TΗΛ: 2552022430

ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΟΥΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ        ΕΚΟ

ΑΡΧΗ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ                    ΤΗΛ: 2552023342


Τελευταία Ενημέρωση (Παρασκευή, 28 Απρίλιος 2017 09:27)

 

η προαιρετική λειτουργία όλων των καταστημάτων επιτρέπεται τις εξής οχτώ (8) Κυριακές:

η προαιρετική λειτουργία όλων των καταστημάτων επιτρέπεται τις εξής οχτώ (8) Κυριακές:

1) Την πρώτη Κυριακή κατά την έναρξη των δύο τακτικών εκπτωτικών περιόδων.
2) Τις δύο (2) Κυριακές πριν από την ημέρα των Χριστουγέννων.
3) Την Κυριακή των Βαΐων.
4) Την τελευταία Κυριακή κάθε έτους.
5) Την πρώτη Κυριακή κατά την έναρξη των ενδιάμεσων εκπτωτικών περιόδων, το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαΐου και το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου, σε όσες Περιφερειακές Ενότητες δεν εκδοθεί η ανωτέρω απόφαση Αντιπεριφερειάρχη. Σε όσες περιφερειακές ενότητες οι ενδιάμεσες εκπτώσεις προγραμματίζονται από τον Αντιπεριφερειάρχη, αυτές οι δύο Κυριακές θα ορίζονται ρητά στην οικεία απόφαση.

 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

Η Ένωση Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ορεστιάδας & Περιφέρειας ενημερώνει τα μέλη της για την εφαρμογή του άρθρου 114 του Ν. 4446/2016 για τις ενδιάμεσες εκπτώσεις στην ΠΕ Έβρου ότι :

μετά από απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Έβρου στις 3-3-2017

Ορίζονται  ενδιάμεσες εκπτωτικές περιόδους για την ΠΕ Έβρου για το έτος 2017, συνολικής διάρκειας τριάντα (30) ημερών ως παρακάτω:

1η ενδιάμεση εκπτωτική περίοδος: Από 4 Μαρτίου έως 18 Μαρτίου 2017 (15 ημέρες)

2η ενδιάμεση εκπτωτική περίοδος: Από 1 Σεπτεμβρίου έως 15 Σεπτεμβρίου 2017 (15 ημέρες)

- Ορίζουμε τις δύο (2) Κυριακές των ενδιάμεσων εκπτωτικών περιόδων κατά τις οποίες επιτρέπεται η προαιρετική λειτουργία όλων των εμπορικών καταστημάτων, ως παρακάτω:

1η Κυριακή : 03-09-2017

2η Κυριακή: 10-09-2017

Τις δύο Κυριακές τα καταστήματα θα μπορούν να λειτουργήσουν από τις 11.00 μέχρι τις 20.00 σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 3377/2005.

Ορεστιάδα 25-04-2017

Αριθ.Πρωτ.:47

 

 

 
Περισσότερα Άρθρα...
Ημερολόγιο
loader
Ποιός είναι Online
Έχουμε 1 επισκέπτης συνδεδεμένους