Αρχική

επιδοτούμενα προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων

Η ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ σε συνεργασία με το ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 2 του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΒΡΟΥ, θα υλοποιήσουν μέσω προγραμμάτων ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ έτους 2017, επιδοτούμενα προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων για Μικρές Επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν  έως  30 άτομα.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

1

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – ΓΛΩΣΣΑ ΣΩΜΑΤΟΣ & ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

2

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - MARKETING

3

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

4

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ MARKETING

5

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

6

MARKETING-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

7

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

8

ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

10

ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Δικαίωμα Συμμετοχής: Έχουν οι εργαζόμενοι για τους οποίους έχει καταβληθεί στο ΙΚΑ η εργοδοτική εισφορά 0,24%.

Τα προγράμματα κατάρτισης:

· Υλοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας

· Η  διάρκειά τους είναι  32 ώρες (8 ημέρες)

· Ο αριθμός διδακτικών ωρών δεν υπερβαίνει τις 4 ημερησίως

· Κάθε καταρτιζόμενος μπορεί να συμμετέχει μόνο σε ένα πρόγραμμα

· Επιδότηση  καταρτιζομένου  160 Ευρώ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1. Υπεύθυνη Δήλωση Επιχείρησης (Συμπληρώνεται από το Νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης)

2. Φωτοτυπία της ταυτότητας

3. Φωτοτυπία Θεωρημένου βιβλιαρίου ΙΚΑ (1/3/2017-28/2/2018)

4. Φωτοτυπία Τραπεζικού βιβλιαρίου (που να περιέχει το ΙΒΑΝ και ο εργαζόμενος να εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος)

5. Φωτοτυπία Νομίμου παραστατικού από την Δ.Ο.Υ. που να αποδεικνύει το Α.Φ.Μ. (Εκκαθαριστικό σημείωμα ή φορολογική Δήλωση ή  Ασφαλιστική ενημερότητα)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ: Από 17/7/2017, ημέρα Δευτέρα, έως και την 15/9/2017, ημέρα Παρασκευή.

Πληροφορίες: Aγ.Θεοδώρων 184 Ορεστιάδα, τηλ: 2552022763,

Fax: 2552023826 E-mail:   Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Αριθ.Πρωτ.:…81

Ορεστιάδα 14-07-2017

 

 

23 Αρδας 2017

 

Η ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

και φέτος θα συμμετάσχει με περίπτερο στην  23η συνάντηση νέων Άρδας 2017 (26 – 30 Ιουλίου 2017).

Όσα από τα μέλη μας θέλουν να διαφημίσουν  δωρεάν την επιχείρηση τους στα πλαίσια των εκδηλώσεων   Άρδας  2017 μπορούν να μας φέρουν  τα διαφημιστικά τους φυλλάδια τα οποία θα φιλοξενηθούν στο περίπτερο  της ένωσης καθώς και στην είσοδο του φεστιβάλ, στο κιόσκι πληροφοριών.

Επίσης θα υπάρχουν  οθόνες - video wall στην είσοδο του φεστιβάλ και στο περίπτερο μας μέσα στο χώρο των εκδηλώσεων, όπου θα προβάλλονται δωρεάν οι επιχειρήσεις.  Για την συμμετοχή σας στο διαφημιστικό σποτάκι της Ένωσης παρακαλούμε να στείλετε  τα λογότυπα των επιχειρήσεων   ή το διαφημιστικό σας σποτ (διάρκειας έως 20 δευτερόλεπτα ) σε ηλεκτρονική μορφή.

Όλο  το παραπάνω   υλικό (διαφημιστικά φυλλάδια, σποτάκια) θα πρέπει να μας παραδοθούν έως την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/7/2017.

 

 

Έναρξη λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος για την ηλεκτρονική υποβολή γνωστοποίησης δραστηριοτήτων

έναρξη λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος για την ηλεκτρονική υποβολή γνωστοποίησης των δραστηριοτήτων που πρόκειται να αδειοδοτηθούν και διέπονται από το καθεστώς της γνωστοποίησης του Ν.4442/2016. Σας κοινοποιούμε επίσης τους σχετικούς οδηγούς για τις αρμόδιες υπηρεσίες και τις επιχειρήσεις.

Οι οικονομικές δραστηριότητες κατ’ εφαρμογή του Ν.4442/2016 (όπως αναφέρονται στους συνημμένους οδηγούς) είναι οι ακόλουθες:

  • επεξεργασία τροφίμων και ποτών,
  • καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος,
  • αυτόματοι πωλητές,
  • παρασκευή και πώληση καφέ,
  • πώληση τυποποιημένων τροφίμων,
  • καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν εντός τουριστικών καταλυμάτων,
  • τουριστικά καταλύματα και κολυμβητικές δεξαμενές,
  • κολυμβητικές δεξαμενές, εντός τουριστικών καταλυμάτων που λειτουργούν από διαφορετικό φορέα και
  • κέντρα αποθήκευσης και διανομής.

Σύμφωνα με τον οδηγό για τις επιχειρήσεις το πληροφοριακό σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής γνωστοποίησης δραστηριοτήτων αφορά σε επιχειρήσεις που είναι έτοιμες να ξεκινήσουν τη λειτουργία τους αλλά και σε υφιστάμενες οικονομικές δραστηριότητες που λειτουργούν έχοντας λάβει κατά το παρελθόν «άδεια λειτουργίας» και οι οποίες επιθυμούν να δηλώσουν μεταβολές των στοιχείων της δραστηριότητάς τους ή να διακόψουν τη λειτουργία τους.

Η γνωστοποίηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από 06/06/2017 και εφεξής στην ιστοσελίδα https://notifybusiness.gov.gr.

 

σύμφωνα με έγγραφο (10/2017,8-6-2017)του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος   

 

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ POS

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ POS

ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΤ’ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 65 Ν. 4446/2016

ΕΝΑΡΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Η 27η ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

Στο ΦΕΚ Β' 1445/Β/27-4-2017 δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ για την ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα μετ το άρθρο 65 του Ν.4446/2016.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.1 της παραπάνω ΚΥΑ "Οι δικαιούχοι πληρωμής της περ. γ' του άρθρου 62 του Ν.4446/2016 (Α'240), οι οποίοι διαθέτουν τους κύριους κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (εφεξής Υπόχρεοι), υποχρεούνται να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα κατά την ολοκλήρωση των πράξεων πληρωμής που πραγματοποιούν καταναλωτές ".

Οι υπόχρεοι οφείλουν να συμμορφωθούν έως την 27η Ιουλίου 2017.

Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.500 ευρώ.

 

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

μ.μ

ΚΥΡΙΑΚΗ

30.04.2017

ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ AEGEAN

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 103                     THΛ: 2552022202

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ SHELL

OINOH                                            TΗΛ: 2552029656

ΔΕΥΤΕΡΑ

01.05.2017

ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ AEGEAN

ΒΑΣ.ΚΩΝ/ΝΟΥ  97                       ΤΗΛ: 2552022325

ΧΡΥΣΑΝΙΔΟΥ   ΒΑΛΑΝΤΩ ELIN

ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 78 TΗΛ: 2552023698

ΤΡΙΤΗ

02.05.2017

ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ AEGEAN

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 103                      ΤΗΛ: 25520 22202

ΤΕΤΑΡΤΗ

03.05.2017

ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ AEGEAN

ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 340                       ΤΗΛ: 25520 29571

ΠΕΜΠΤΗ

04.05.2017

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Β. –Ε. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ BΡ

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 24                      ΤΗΛ: 25520 22430

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

05.05.2017

ΤΖΑΓΚΑΡΙΔΗΣ   Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε                          ΒΡ

ΑΡΧΗ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ THΛ: 25520 27669

ΣΑΒΒΑΤΟ

06.05.2017

ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ AEGEAN

ΒΑΣ.ΚΩΝ/ΝΟΥ  97                         ΤΗΛ: 2552022325

ΚΥΡΙΑΚΗ

07.05.2017

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Β –ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ BΡ

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 24 TΗΛ: 2552022430

ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΟΥΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ        ΕΚΟ

ΑΡΧΗ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ                    ΤΗΛ: 2552023342

-                       ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΣΑΒΒΑΤΟ : 6 π.μ έως  9.30 μ.μ

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝ:   9.30 μ.μ έως 12 μ.μ ΚΥΡΙΑΚΕΣ  ΚΑΙ ΑΡΓΙΕΣ  :  6 π.μ έως  12 μ.

ΔΕΥΤΕΡΑ

08.05.2017

ΑΦΟΙ ΓΑΒΡΑΝΙΔΗ Ο.Ε                                  ΕΚΟ

ΒΑΣ.ΚΩΝ/ΝΟΥ 188-190               ΤΗΛ: 2552021079

ΤΡΙΤΗ

09.05.2017

ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΟΥΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ        ΕΚΟ

ΑΡΧΗ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ                   ΤΗΛ: 25520 23342

ΤΕΤΑΡΤΗ

10.05.2017

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ  ΛΑΜΠΡΙΝΗ SHELL

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 48 TΗΛ: 25520 29656

ΠΕΜΠΤΗ

11.05.2017

ΧΡΥΣΑΝΙΔΟΥ  ΒΑΛΑΝΤΩ ELIN

ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 78 TΗΛ: 25520 23698

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

12.05.2017

ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ AEGEAN

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 103                      ΤΗΛ: 25520 22202

ΣΑΒΒΑΤΟ

13.05.2017

ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ AEGEAN

ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 340                       ΤΗΛ: 25520 29571

ΚΥΡΙΑΚΗ

14.05.2017

ΑΦΟΙ ΓΑΒΡΑΝΙΔΗ Ο.Ε                                 ΕΚΟ

ΒΑΣ.ΚΩΝ/ΝΟΥ 188-190              ΤΗΛ: 2552021079

ΤΖΑΓΚΑΡΙΔΗΣ  Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε                          ΒΡ

ΑΡΧΗ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ TΗΛ:2552027669

ΔΕΥΤΕΡΑ

15.05.2017

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Β. –Ε. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ BΡ

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 24                      ΤΗΛ: 25520 22430

ΤΡΙΤΗ

16.05.2017

ΤΖΑΓΚΑΡΙΔΗΣ   Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε                          ΒΡ

ΑΡΧΗ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ THΛ: 25520 27669

ΤΕΤΑΡΤΗ

17.05.2017

ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ AEGEAN

ΒΑΣ.ΚΩΝ/ΝΟΥ  97                         ΤΗΛ: 2552022325

ΠΕΜΠΤΗ

18.05.2017

ΑΦΟΙ ΓΑΒΡΑΝΙΔΗ Ο.Ε                                  ΕΚΟ

ΒΑΣ.ΚΩΝ/ΝΟΥ 188-190               ΤΗΛ: 2552021079

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

19.05.2017

ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΟΥΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ        ΕΚΟ

ΑΡΧΗ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ                   ΤΗΛ: 25520 23342

ΣΑΒΒΑΤΟ

20.05.2017

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ SHELL

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 48                             TΗΛ: 25520 29656

ΚΥΡΙΑΚΗ

21.05.2017

ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ AEGEAN

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 103                     THΛ: 2552022202

ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ AEGEAN

ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 340                        ΤΗΛ: 25520 29571

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΣΑΒΒΑΤΟ : 6 π.μ έως  9.30 μ.μ

 

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝ:   9.30 μ.μ έως 12 μ.μ

ΚΥΡΙΑΚΕΣ  ΚΑΙ ΑΡΓΙΕΣ  :  6 π.μ έως  12 μ.μ

ΔΕΥΤΕΡΑ

22.05.2017

ΧΡΥΣΑΝΙΔΟΥ  ΒΑΛΑΝΤΩ ELIN

ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 78 TΗΛ: 25520 23698

ΤΡΙΤΗ

23.05.2017

ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ AEGEAN

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 103                      ΤΗΛ: 25520 22202

ΤΕΤΑΡΤΗ

24.05.2017

ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ AEGEAN

ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 340                       ΤΗΛ: 25520 29571

ΠΕΜΠΤΗ

25.05.2017

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Β. –Ε. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ BΡ

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 24                      ΤΗΛ: 25520 22430

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

26.05.2017

ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ AEGEAN

ΒΑΣ.ΚΩΝ/ΝΟΥ  97                         ΤΗΛ: 2552022325

ΣΑΒΒΑΤΟ

27.05.2017

ΤΖΑΓΚΑΡΙΔΗΣ   Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε                          ΒΡ

ΑΡΧΗ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ THΛ: 25520 27669

ΚΥΡΙΑΚΗ

28.05.2017

ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ AEGEAN

ΒΑΣ.ΚΩΝ/ΝΟΥ  97                       ΤΗΛ: 2552022325

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ SHELL

OINOH TΗΛ: 2552029656

ΔΕΥΤΕΡΑ

29.05.2017

ΑΦΟΙ ΓΑΒΡΑΝΙΔΗ Ο.Ε                                  ΕΚΟ

ΒΑΣ.ΚΩΝ/ΝΟΥ 188-190               ΤΗΛ: 2552021079

ΤΡΙΤΗ

30.05.2017

ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΟΥΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ        ΕΚΟ

ΑΡΧΗ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ                   ΤΗΛ: 25520 23342

ΤΕΤΑΡΤΗ

31.05.2017

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ SHELL

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 48                             TΗΛ: 25520 29656

ΠΕΜΠΤΗ

01.06.2017

ΧΡΥΣΑΝΙΔΟΥ  ΒΑΛΑΝΤΩ ELIN

ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 78 TΗΛ: 25520 23698

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

02.06.2017

ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ AEGEAN

ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 340                       ΤΗΛ: 25520 29571

ΣΑΒΒΑΤΟ

03.06.2017

ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ AEGEAN

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 103                      ΤΗΛ: 25520 22202

ΚΥΡΙΑΚΗ

04.06.2017

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Β –ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ BΡ

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 24 TΗΛ: 2552022430

ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΟΥΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ        ΕΚΟ

ΑΡΧΗ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ                    ΤΗΛ: 2552023342


Τελευταία Ενημέρωση (Παρασκευή, 28 Απρίλιος 2017 09:27)

 
Περισσότερα Άρθρα...
Ημερολόγιο
loader
Ποιός είναι Online
Έχουμε 1 επισκέπτης συνδεδεμένους